Kan Du Være Sunn på en hvilken som Helst Størrelse?

0
33

Først, det er sant at tallet på vekten ikke fortelle hele historien om din helse.

Kroppen vekt og body mass index (BMI) ikke tar hensyn til kroppssammensetning. En svært muskuløs person kan ha en BMI som regnes som overvekt eller fedme, når de er ingen slike ting. På baksiden av mynten, noen med en lav BMI, kan fortsatt ha en høy andel av visceral fett—den såkalte “tynn-feit” phenomonen—noe som øker sykdomsrisiko.

Se også: Fare for å Bli Tynn-Feit

Det er verdt å peke på at den konvensjonelle kriterier for sunn kroppsvekt er primært basert på Kaukasisk typer kroppen og er kanskje ikke egnet for mennesker av alle raser og etniske grupper.

Overvekt Fordommer og Diskriminering

Det er også sant at folk som er overvektige møter fordommer og diskriminering, og dette dessverre strekker seg inn i arenaen av helsevesenet. Tallrike studier har vist at overvektige pasienter ofte får substandard omsorg og mindre støtte fra sine helsepersonell. Fordi fedme er mer utbredt blant de med lav inntekt individer og minoriteter, en bias mot pasienter som er overvektige kan uforholdsmessig påvirke disse vanskeligstilte grupper og bidra til en nedadgående spiral med dårlig utfall.

Et av målene med det Helse i Hver Størrelse bevegelsen er å kjempe mot stigma og stereotypier knyttet til overvekt, og for å argumentere for lik adgang og behandling, uavhengig av størrelse.